Silikonové tracheostomické kanyly Bivona® s manžetou Foam-Cuf neonatální a pediatrické

Tracheostomické kanyly Bivona® s pěnovou manžetou Foam-Cuf® jsou silikonové RTG kontrastní kanyly vyztužené drátem, jejichž silikonová manžeta je vyplněna pěnou. 
Pěnová manžeta je autoexpanzní, tím je minimalizováno riziko nechtěného přefouknutí manžety. Manžetu Foam-Cuf® je možné propojit s dýchacím okruhem pomocí konektoru SidePortTM a aktivovat funkci AutoControl, kdy manžeta expanduje a smršťuje se v závislosti na ventilačním cyklu a „dýchá“ společně s pacientem. Tím je v průběhu ventilace dosahováno maximálního utěsnění a ochrany před aspirací při minimálním tlaku manžety na stěnu trachey.
Kanyly s manžetou Foam-Cuf® jsou indikovány pro dlouhodobou ventilaci; v případech, kdy je velmi důležitá prevence aspirace; je požadován vysoký PEEP; je požadován nejmenší možný tlak na stěnu trachey.
Kanyly je možné vyčistit a sterilizovat a pro stejného pacienta až 5x znovu použít.

Pediatrická tracheostomická kanyla Bivona® s manžetou Foam-Cuf s “V” úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm)  délka kanyly (mm) počet ks v bal.
85P025 2.5 4.0 38.0 1
85P030 3.0 4.7 39.0 1
85P035 3.5 5.3 40.0 1
85P040 4.0 6.0 41.0 1
85P045 4.5 6.7 42.0 1
85P050 5.0 7.3 44.0 1
85P055 5.5 8.0 46.0 1

 

 

Neonatální tracheostomická kanyla Bivona® s manžetou Foam-Cuf s “V” úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
85N030 3.0 4.7 32.0 1
85N035 3.5 5.3 34.0 1
85N040 4.0 6.0 36.0 1