Bivona® FlexTend a Bivona® FlexTend Plus silikonové tracheostomické kanyly s manžetou Tight-To-Shaft neonatální a pediatrické

Kanyly Bivona© FlextendTM mají prodlouženou část proximálně od úchytu kanyly. To napomáhá udržovat konektor kanyly a další příslušenství dýchacího okruhu mimo krk, bradu a pacientovo stoma. Pediatrické kanyly jsou k dispozici také v Extra prodloužené verzi Bivona© FlextendTM Plus
Manžeta Tight-To-ShaftTM (TTS) se plní pouze sterilní vodou. Pokud je manžeta Tight-To-ShaftTM vypuštěná, přiléhá zcela těsně k tělu kanyly a kanyla tak získá stejný profil, jako kanyla bez manžety.
Kanyly s manžetou Tight-To-ShaftTM jsou indikovány pokud je požadována intermitentní, krátkodobá ventilace nebo krátkodobé utěsnění trachey (např. během pití/jídla).
Ideální kanyla při odvykání.
Kanyly jsou vyztužené drátkem a je možné je v prostředí MR použít podmíněně.
Kanyly je možné čistit a dezinfikovat a pro stejného pacienta až 5x znovu použít.

Bivona® FlexTend neonatální armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67NFP25 2.5 4.0 20 30 1
67NFP30 3.0 4.7 20 32 1
67NFP35 3.5 5.3 20 34 1
67NFP40 4.0 6.0 20 36 1

 

 

Bivona® FlexTend neonatální armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67NFPS25 2.5 4.0 20 30 1
67NFPS30 3.0 4.7 20 32 1
67NFPS35 3.5 5.3 20 34 1
67NFPS40 4.0 6.0 20 36 1

 

 

Bivona® FlexTend pediatrická armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67PFS25 2.5 4.0 20 38 1
67PFS30 3.0 4.7 20 39 1
67PFS35 3.5 5.3 20 40 1
67PFS40 4.0 6.0 20 41 1
67PFS45 4.5 6.7 30 42 1
67PFS50 5.0 7.3 30 44 1
67PFS55 5.5 8.0 30 46 1

 

 

Bivona® FlexTend Plus pediatrická armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem, prodloužená

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67PFP40 4.0 6.0 30 44 1
67PFP45 4.5 6.7 30 48 1
67PFP50 5.0 7.3 30 50 1
67PFP55 5.5 8.0 30 52 1
67PFP60 6.0 8.7 30 56 1

 

 

Bivona® FlexTend pediatrická armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67PFSS25 2.5 4.0 20 38 1
67PFSS30 3.0 4.7 20 39 1
67PFSS35 3.5 5.3 20 40 1
67PFSS40 4.0 6.0 20 41 1
67PFSS45 4.5 6.7 30 42 1
67PFSS50 5.0 7.3 30 44 1
67PFSS55 5.5 8.0 30 46 1

 

 

Bivona® FlexTend Plus pediatrická armovaná tracheostomická kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem, prodloužená

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) proximální prodloužení (mm) distální délka (mm) počet ks v bal.
67PFPS40 4.0 6.0 30 44 1
67PFPS45 4.5 6.7 30 48 1
67PFPS50 5.0 7.3 30 50 1
67PFPS55 5.5 8.0 30 52 1
67PFPS60 6.0 8.7 30 56 1