Partneři

ICU medical

Společnost ICU Medical je jedním z největších světových výrobců zdravotnických prostředků pro použití v nemocniční i domácí péči. Výrobky jsou užívány především v intenzivní péči a urgentní medicíně, chirurgii, pooperační péči, onkologii a otorinolaryngologii a zahrnují špičkové přístroje pro ohřev krve a tekutin, konvektivní ohřev pacientů a ambulantní infuzní terapii. Součástí portfolia společnosti ICU Medical jsou tradiční, respektované značky Portex, Bivona, Deltec, Level 1, Jelco a Graseby.

LiDCO

Strmě vzrůstající zájem o minimálně invazivní hemodynamický monitoring LiDCO je dokladován tím, že od roku 2002 jsme nainstalovali monitor LiDCO téměř do každého významnějšího zdravotnického zařízení v ČR. Zlomovým bodem v dalším rozvoji firmy bylo klinické ověření a prokázání pozitivního efektu technologie LiDCO na outcome- EGDT, snížení četnosti pooperačních komplikací a významné snížení doby hospitalizace. Produktové portfolio LiDCO zahrnuje monitor kalibrovaný systém LiDCO Plus a trendový monitor LiDCO Rapid.

Redax

Redax je znám především kompletní škálou systémů pro hrudní drenáž a drenáž ran, ale i velmi oblíbeným autologním systémem určeným pro perioperační autotransfůze.

Timesco

Firma Timesco se již více než 40 let věnuje výrobě instrumentů pro anestézii, chirurgii a podiatrii a stala se jedním z největších a nejvýznamnějších výrobců ve svém oboru. Mezi nejoblíbenější výrobky patří laryngoskopické lžíce pro opakované i jednorázové použití.

Viamed

Viamed je dodavatelem spotřebního materiálu a přístrojů pro intenzivní medicínu a pooperační péči. Z široké nabídky stojí na předním místě pulzní oxymetry, saturační čidla, kapnografy a nervové stimulátory.

Hans Rudolph

Firma Hans Rudolph zaujímá přední místo v oblasti respiračních pomůcek zaměřených zejména na neinvazivní ventilaci, spirometrii a dechovou rehabilitaci.

ConvaTec

Mezinárodní společnost zaměřená na zdravotnický materiál určený pro terapii chronických stavů s pozicí světového leadra v oblasti péče o stomie, pokožku a rány. Pro společnost ConvaTec zajišťujeme marketing a distribuci inovativního systému pro měření intraabdominálního tlaku AbViser a systému pro fekální inkontinenci Flexi Seal® FMS (Fecal Management System).